Artykuł

gru 21 2008
0

Model OSI

Model referencyjny OSI jest zagadnieniem niezwykle ważnym w tematyce sieci komputerowych. Opisuje on procesy zachodzące w sesji komunikacyjnej i dzieli je na siedem warstw funkcjonalnych:

 1. Warstwa fizyczna (Physical Layer)
 2. Warstwa łącza danych (Data Link Layer)
 3. Warstwa sieciowa (Network Layer)
 4. Warstwa transportowa (Transport Layer)
 5. Warstwa sesji (Session Layer)
 6. Warstwa prezentacji (Presentation Layer)
 7. Warstwa aplikacji (Application Layer)

Trzy pierwsze warstwy wymienione powyżej odpowiedzialne są za fizyczny dostęp do sieci (dostęp od strony sprzętowej). Kolejne cztery warstwy zapewniają dostęp do sieci od strony oprogramowania. W kolejnych akapitach omówię poszczególne warstwy.

Warstwa fizyczna

Głównym zadaniem tej warstwy jest specyfikacja technicznych parametrów sieci. Warstwa fizyczna określa elektryczne i funkcjonalne parametry interfejsu sieciowego (np. gniazdka, wtyczki, poziom napięcia, czy też parametry fizyczne medium transmisyjnego). Warstwa fizyczna jest również odpowiedzialna za odbiór ramek z warstwy łącza danych i przesłanie ich szeregowo dalej. Warstwa fizyczna implementowana jest przez sprzęt sieciowy. Wykorzystywane interfejsy to np. RS-232 oraz IEEE 802.2.

Przykłady standardów warstwy fizycznej w sieciach lokalnych:

 • Ethernet
 • FDDI
 • Token Ring

Warstwa łącza danych

W warstwie łącza danych definiowane są mechanizmy odpowiedzialne za poprawną wymianę danych pomiędzy urządzeniami połączonymi łączem fizycznym. Do głównych zadań wykonywanych w tej warstwie zaliczyć należy:

 • wykrywanie (i korygowanie) błędów zaistniałych w warstwie fizycznej
 • ponowna transmisja zaginionych (utraconych) ramek
 • zapewnia dostępu do współdzielonego łącza na zasadzie rywalizacji

Strumienie bitów przekazywane z pierwszej warstwy są buforowane i umieszczane w ramkach. W kolejnym kroku w warstwie łącza danych weryfikujemy ich integralność i przekazujemy do warstwy sieciowej.

Warstwa sieciowa

Dzięki warstwie sieciowej możemy przeprowadzać komunikację między urządzeniami złożonymi tzn. urządzeniami, które nie są podłączone ze sobą bezpośrednio. Ważnym aspektem, który należy poruszyć przy okazji trzeciej warstwy jest pojęcie trasowania (z ang. routing). To właśnie tutaj ustalana jest trasa jaką będą przesyłane dane między urządzeniami znajdującymi się w różnych sieciach LAN. Dane które transportujemy z warstwy sieciowej do warstwy łącza danych przybierają postać pakietów, w których warto wyróżnić ich najważniejszy element czyli adres logiczny. Adres logiczny jest niezbędnym elementem wykorzystywanym w trasowaniu pakietów.

Warstwa transportowa

Dzięki warstwie transportowej sprawujemy kontrolę nad wymianą danych między urządzeniami znajdującymi się w aktualnie użytkowanej sieci lokalnej lub w innych podsieciach sieci złożonej. Jednym z głównych zadań tej warstwy jest śledzenie przepływu pakietów. Wykrywamy w ten sposób nieprawidłowe pakiety i automatycznie wysyłamy żądanie ich retransmisji. Protokoły warstwy transportowej (najpopularniejsze przykłady to: TCP, UDP, SPX) umożliwiają nawiązywanie połączenia pomiędzy odbiorcą i nadawcą, a także zapewniają obsługę połączeń typu timeout.

Warstwa sesji

Zadaniem warstwy sesji jest zarządzanie procesem wymiany informacji podczas połączenia między dwoma urządzeniami. Podstawową funkcją tej warstwy jest synchronizacja wymiany danych między systemami. Specyfikując: określamy kierunek komunikacji, określamy początek i koniec zbioru przesyłanych danych i zapewniamy odpowiedni porządek transmisji. Obecnie warstwa sesji ma coraz mniejsze znaczenie w nowoczesnych systemach sieciowych.

Warstwa prezentacji

Głównym zadaniem warstwy prezentacji jest obsługiwanie sposobu kodowania i prezentacji przesyłanych danych. Warstwa prezentacji zajmuje się analizą i konwersją otrzymanych danych. Zachodzi tutaj konwersja między systemami liczbowymi, konwersja znaków, konwersja standardów kodowania itp. Obecnie warstwa prezentacji podobnie jak warstwa sesji ma coraz mniejsze znaczenie.

Warstwa aplikacji

Warstwa aplikacji jest ostatnią - najwyższą warstwą modelu OSI. W tej właśnie warstwie użytkownik otrzymuje dostęp do sieci komputerowej. Warstwa aplikacji jest swego rodzaju interfejsem pomiędzy procesami aplikacji a usługami sieciowymi. Warstwa aplikacji jest miejscem gdzie można spotkać typowe usługi systemowe i aplikacje korzystające z sieci komputerowej np. poczta elektroniczna, obsługa stron WWW, sesje terminala itp.

Podsumowanie

Powyższy artykuł miał na celu przybliżenie modelu OSI - jednego z ważniejszych zagadnień związanych z sieciami komputerowymi. Choć obecnie model OSI praktycznie jest już nie używany i uważany za przestarzały, jednakże jest on przodkiem nowoczesnych architektur i protokołów np. popularnego TCP/IP.

Podoba Ci się ten wpis? Powiedz o tym innym!

Send to Kindle

Komentarze

blog comments powered by Disqus