Artykuł

flickr.com/photos/fixthefocus flickr.com/photos/fixthefocus
sie 04 2012
0

Jak szybko oczyścić skrzynkę Gmail?

Być może tytułowe pytanie wydaje się być z pozoru prozaiczne i banalne, ale w Gmailu wcale nie jest to takie oczywiste i intuicyjne. Jeśli czytaliście jeden z moich starszych postów na temat sztuczek w poczcie Gmail, to z pewnością dobrze już znacie filtry oraz etykiety (osobiście w chwili obecnej posiadam blisko trzydzieści etykiet uporządkowanych w pewnych określonych strukturach i muszę przyznać, że taki układ poczty sprawuje się naprawdę dobrze - wszystko jest na swoim miejscu).

Mając uporządkowaną pocztę w logicznych katalogach, naturalna wydawałaby się chęć czyszczenia tych teczek ze zbędnej korespondencji. Z pewnością ktoś powie, czy w Gmailu trzeba cokolwiek usuwać, skoro skrzynka wciąż rośnie? Jest w tym pewna logika (o ile przyrost Waszej poczty jest mniejszy niż przyrost megabajtów w srzyknce), ale z drugiej strony po co nam stare newslettery, czy korespondencja ze studiów, które skończyliśmy dwa lata temu? W praktyce taka poczta tylko zaburza wyniki wyszukiwania, bo a nuż znajdą się w niej jakieś interesujące nas słowa kluczowe.

Doszliśmy więc do tytułowego problemu - jak szybko oczyścić skrzynkę Gmail, czy też choćby wybrane etykiety i tu pojawia się problem, ponieważ opcja masowego usuwania (a raczej masowego przenoszenia do kosza) jest odrobinę ukryta.

Czyszczenie etykiet

Szybkie usuwanie jest możliwe w Gmailu w przypadku dwóch etykiet specjalnych. Chodzi oczywiście o Spam oraz Kosz. W obu przypadkach możemy skorzystać z dedykowanego przycisku widocznego tuż nad zawartością określonego folderu.

W przypadku gdy chcemy oczyścić dowolną inną etykietę z poczty, proces oczyszczania rozszerza się do czterech kroków:

 1. Wybór interesującej nas etykiety
 2. Kliknięcie na przycisk zaznaczenia, który spowoduje zaznaczenie całej poczty widocznej na aktualnej stronie
 3. Potwierdzenie chęci zaznaczenia całości wyselekcjonowanej poczty
 4. Usunięcie całej korespondencji za pomocą standardowego przycisku usuwania

Jak widać, nie jest to takie do końca proste jakby się mogło wydawać, ale jednak możliwe - sam się trochę tej funkcji naszukałem;)

Czyszczenie w określonych ramach czasowych

Czyszczenia etykiety, czy wręcz całej skrzynki nie zawsze może być do końca rozsądnym posunięciem. Dlatego też, być może warto ograniczyć się do pewnych ram czasowych. Można w tym celu wykorzystać polecenia wyszukiwania after oraz before:

before:yyyy/mm/dd
after:yyyy/mm/dd

Oba polecenia przyjmują datę w postaci rok (4 cyfry)/miesiąc (1-2 cyfry)/dzień (1-2 cyfry). Before i after można łączyć i stosować w obrębie interesującej nas etykiety. Dlatego jeśli chcemy np. usunąć całą pocztę z etykiety Prywatne z lipca 2012 roku, musimy zastosować następującą konstrukcję wyszukiwania:

label:Prywatne after:2012/07/01 before:2012/07/31

Kiedy wyfiltrujemy interesującą nas pocztę, możemy ją usunąć postępując według schematu dla etykiet począwszy od punktu drugiego.

Inne funkcje filtrowania

Oprócz after i before w Gmailu, można wykorzystać kilka innych popularnych konstrukcji, które pozwolą nam łatwo dotrzeć do interesujących zasobów naszej skrzynki.

 • label:nazwa_etykiety - wyświetla pocztę z określonej etykiety
 • in:spam - spam
 • in:trash - kosz
 • has:attachment - wiadomości z załącznikami
 • filename:nazwa_pliku - wiadomości z plikami o określonej nazwie, dla przykładu aby znaleźć wiadomości z obrazkami, możemy skorzystać z takiej konstrukcji:
  filename:(jpg OR jpeg OR png)
 • circle:nazwa_kregu - wyszukuje korespondencję powiązaną z kontaktami z wybranego kręgu
 • OR - czyli po prostu alternatywa, umożliwia wyszukanie poczty, która spełnia jeden z kilku wybranych warunków:

  label:Prywatne OR label:WWW

Jeśli chcemy być efektywni w wyszukiwaniu, możemy połączyć naraz kilka konstrukcji:

(label:Prywatne OR label:WWW) after:2012/07/01 before:2012/07/31 has:attachment

Powyższe zapytanie wyszuka całą pocztę która została przesłana w lipcu bieżącego roku, znajduje się w etykiecie WWW lub Prywatne (warto zwrócić uwagę na OR oraz nawiasy, które definiują jego zakres) oraz posiada załącznik(i).

Data ostatniej modyfikacji: 04.06.2013, 10:47.

Komentarze

blog comments powered by Disqus