Artykuł

gru 12 2008
0

Korekta i edycja napisów do filmów w SubEdit-Player

Zapewne każdy z was spotkał się kiedyś z napisami do filmów. Zazwyczaj pobieramy je ze strony www, czy też używamy specjalistycznych programów (patrz Napiprojekt). Co jednak zrobić kiedy napisy nie pasują do naszego filmu, ale są dostępne do innej wersji, która posiada przykładowo dodatkowe sceny, czy inną ilość FPS. Zazwyczaj czekamy wtedy, aż ktoś pokusi się o wykonanie odpowiedniej synchronizacji, ale czemu nie zrobić by tego samemu? Jak za chwilę się przekonacie jest to dość łatwe zadanie ;) Będziemy jedynie potrzebować programu SubEdit-Player, który można pobrać ze strony producenta z sekcji download. No to zaczynamy;)

Kilka słów o formatach napisów

Zasadniczo spotykamy kilka formatów napisów: MPL2, TMplayer, MicroDVD i jeszcze kilka innych. Najpopularniejsze i najczęściej używane są dwa ostatnie z wyżej wymienionych.

TMplayer

Jest to format, który używa notacji 00:00:00:; odpowiednio godziny:minuty:sekundy:.

00:00:01:To jest tekst który pojawi się w pierwszej sekundzie 
00:00:04:To jest tekst który pojawi się w czwartej sekundzie 

Wykorzystując ten format ustalamy tylko kiedy napis pojawi się na ekranie, nie ustalamy natomiast jak długo będzie się on wyświetlał. Dodatkowo jesteśmy ograniczeni do podawania czasów w sekundach, co może powodować małe przesunięcia w wyświetlaniu napisów.

microDVD

Jest to nowszy format i zdecydowanie bardziej użyteczny. Czas wyświetlania napisów określamy według liczby liczby klatek wyświetlanych na sekundę. W tym wypadku przydaję się nam wartość FPS naszego filmu, co pozwoli nam oszacować, ile klatek filmu wyświetlanych jest w ciągu sekundy. W formacie microDVD (zwanym również mDVD), podajemy numer klatki, w której napis ma się pojawić, oraz numer klatki w której ma się zakończyć jego wyświetlanie. Oznacza to, że mamy pełną kontrolę nad naszymi napisami i możemy je bardzo precyzyjnie dopasować. Numery klatek podajemy w nawisach klamrowych {1}{100}.

{1}{150}To jest napis który pojawi się w 1 klatce i zniknie w 150
{200}{250}Ten z kolei pojawi się w 200 a zniknie w 250 

Zmiana FPS

Aby zmienić FPS napisów, uruchamiamy Subedit-Player'a, następnie wczytujemy plik z napisami i wciskamy kombinację klawiszy CTRL+Q. Powinniśmy ujrzeć stosowne okienko dialogowe, na którym musimy podać aktualną wartość FPS oraz wartość docelową tego parametru. Możemy także wybrać, czy ma to się tyczyć całego pliku, czy też operacja ma być przeprowadzona od/do aktualnie zaznaczonej linii. Najlepiej zawsze stosować tę pierwszą opcję, pozwoli nam to uniknąć przykrych komplikacji.

Konwersja formatu napisów

Aby przekonwertować napisy wywołujemy kombinację klawiszową CTRL+T. Być możemy będziemy zmuszeni podać aktualną wartość wskaźnika FPS, wtedy należy wybrać ją z listy dostępnych. Na następnym oknie dialogowym zaznaczamy docelowy format napisów oraz wybieramy jedną z trzech opcji na dole, w jakim zakresie plik ma zostać zmieniony (najlepiej cały). Następnie zatwierdzamy dialog i mamy przekonwertowane napisy:) Należy jednak pamiętać, że jest to konwersja programowa, mogą wkraść się błędy i nigdy nie zastąpi to konwersji ręcznej, w której użytkownik precyzjnie dopasuje każdą z klatek (strasznie pracochłonna praca).

Przesunięcie napisów

Jest to jedna z ważniejszych funkcji w programie. Dostaniemy się do niej przez wywołanie kombinacji CTRL+D. Przesunięcia, możemy dokonać według liczby sekund lub liczby klatek. Zdecydowanie efektywniejszy jest ten drugi sposób. Możemy także wybrać, czy zmiana ma dotyczyć: klatek początkowych, końcowych, czy też obu naraz. Przesunięcia możemy dokonywać w obu kierunkach (przesunięcie wsteczne uzyskamy zaznaczając opcję 'Wstecz', lub wpisując ujemna wartość). Oczywiście na dole naszego okna dialogowego możemy wybrać obszar zmian.

Dzielenie długich wierszy

W światku napisowym przyjęło się, aby poprawnie wykonane napisy, wyświetlały maksymalnie dwie linie na ekranie, a każda z nich nie powinna być dłuższa niż 50 znaków. Jednak czasem zdarzają się napisy wykonane niechlujnie, zawierające wiele długich, niepodzielonych linii, co znacznie utrudnia ich czytanie. Co wtedy zrobić? Oczywiście użyć Subedit-Player'a, a konkretniej jego funkcji zwanej w programie Podziel długie wiersze. Dostęp do funkcji uzyskujemy poprzez wywołanie kombinacji CTRL+Y. W oknie dialogowym, które pojawi się na ekranie możemy określić jak długie wiersze mają zostać podzielone, ile linii wierszy ma się pojawiać na ekranie (najlepiej dwie) oraz czy usunąć stare znaki podziału. Najlepszym ustawieniem jest limit 50 znaków, 2 wierszy, oraz usunięcie starych znaków podziału.

Poprawianie napisów

Dostęp do tej ciekawej opcji uzyskamy po naciśnięciu kombinacji CTRL+R. Niniejsza funkcja pozwala na dokonanie kosmetycznych zmian w stylu: usuń puste wiersze, usuń podwójne spacje itp. Jedną z przydatniejszych opcji, jest opcja: Blokuj czas pokazywania napisu, która pozwoli uniknąć nakładania się czasu napisów. Inne opcje są dość intuicyjne i nie wymagają zbytniego omawiania.

Korekta napisów

Niestety Subedit-Player ma jedną wadę. Nie posiada wbudowanego modułu do sprawdzania pisowni. Dlatego chcąc sprawdzić błędy językowe, musimy albo robić to ręcznie, albo skorzystać np. ze sprawdzania pisowni w Wordzie, lub innym edytorze tekstu posiadającym moduł sprawdzania pisowni.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że tych kilka uwag, pomoże wam w dostosowaniu napisów do swoich potrzeb:) Nie są to oczywiście, wszystkie zabiegi jakie można wykonać na napisach w tym programie, aczkolwiek pozwolą na wykonanie podstawowej korekty. Zachęcam do dalszego eksperymentowania.

Data ostatniej modyfikacji: 27.03.2012, 09:17.

Komentarze

blog comments powered by Disqus