Artykuł

sie 21 2011
0

Multime - aplikacja do masowej zmiany nazwy plików i katalogów

Kiedy na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy, tworzyłem kolejne wpisy o tematyce WPF, to w międzyczasie powstawała również tytułowa aplikacja Multime, która pozwala na masową zmianę nazw plików. Już od dłuższego czasu, poszukiwałem narzędzia, która pozwoli mi na komfortową zmianę nazwy plików, dokładnie w taki sposób jakiego oczekuję.

Dotychczas korzystałem z dodatku zawartego w Total Commanderze, który niestety posiadał dla mnie jedną znaczącą wadę: nie umożliwiał rekursywnej zmiany nazwy plików i katalogów. Dlatego też postanowiłem stworzyć własne narzędzie (co nieco wzorując się na TC), które dostarczy poszukiwanych przeze mnie funkcjonalności. Dziś mam przyjemność przedstawić aplikację Multime w wersji 0.7.3 , która z dniem dzisiejszym przeszła do fazy otwartej bety (przed instalacją przeczytaj koniecznie uwagi na końcu wpisu).

Główne funkcje oraz cechy aplikacji

Tak jak wspomniałem we wstępie, Multime przeznaczony jest do masowej zmiany nazw plików i folderów. Za tym pojęciem kryje się jednak szersza liczba opcji i funkcji zawartych w aplikacji. Skrótową listę funkcjonalności zawartych w aplikacji, możecie znaleźć poniżej:

 • Zmiana nazw plików
 • Zmiana nazw katalogów - na żądanie
 • Serializacja/deserializacja ustawień do pliku
 • Rekursywne skanowanie struktury katalogów w poszukiwaniu plików i kolejnych katalogów
 • Obsługa wielu języków. Obecnie polski i angielski (poprawki dla tego języka mile widziane)
 • Tworzenie logu przetwarzania
 • Tworzenie pliku błędów, dla krytycznych awarii aplikacji

Praca z aplikacją

Główne okno aplikacji, podzielone jest na dwie zakładki:

 • Lista
 • Ustawienia

W dolnej części aplikacji, widoczny jest log przetwarzania oraz pasek postępu. Log, wypełniany jest w trakcie przetwarzania.

Zakładka lista

Na zakładce listy, możemy:

 • Wczytać katalogi
 • Wczytać pliki
 • Usunąć zaznaczone elementy z listy
 • Wyczyścić listę

Do zaznaczania, można wykorzystać standardowe skróty klawiszowe, czyli np. Ctrl - A, zaznaczanie z Ctrl oraz Shift.

Zakładka ustawienia

Zakładka ustawienia, jest kluczowa z punktu przetwarzania. Z domyślnymi parametrami, nazwa pliku/katalogu pozostaje bez zmian. Ustawienia przetwarzania, możemy zapisać do pliku i wczytać przy później (opcje dostępne w menu).

W zależności od elementu (nazwa pliku/katalogu; rozszerzenie), możemy skorzystać z różnych funkcji wbudowanych:

 • Pozostawienie oryginalnej nazwy/rozszerzenia
 • Pozostawienie fragmentu oryginalnej nazwy/rozszerzenia
 • Zastosowanie guidu dla nazwy
 • Umieszczenie aktualnego znacznika czasowego w nazwie
 • Zastosowanie licznika dla nazwy/rozszerzenia. Licznik jest stosowany globalnie, co jest szczególnie istotne w przypadku stosowania rekursji
 • Zastosowanie wyrażeń regularnych dla nazwy. Wyrażenia aktywowane są po wykonaniu wszystkich wcześniejszych funkcji

Funkcje, które możemy zastosować dla nazwy i rozszerzenia możemy właściwie w dowolny sposób mieszać ze sobą, należy jednak zadbać o unikalność docelowych nazw.

Dodatkowo możemy ustawić opcje dodatkowe:

 • Rekursja - opcja zadziała, tylko jeśli na liście znajduje się katalog
 • Zmiana nazw katalogów - opcja nie koliduje z rekursją. Możemy korzystać z rekursji i zmieniać tylko nazwy plików
 • Ustalić, ze w przypadku tego procesu, pierwsza kropka w nazwie każdego elementu będzie rozpoczynać jego rozszerzenie

Przetwarzanie

Przetwarzanie rozpoczynamy za pomocą przycisku Start widocznego w prawym górnym rogu aplikacji. Jeśli chcemy przerwać aktualne przetwarzanie, możemy kliknąć na przycisk Stop. Wątek zostanie zatrzymany po przetworzeniu aktualnie wybranego elementu.

W trakcie przetwarzania, zablokowane są funkcje wpływające na aktualnie wykonywany proces. W oknie logu, znajdującym się w dolnej części aplikacji, pojawiają się natomiast informacje o aktualnie przetwarzanym elemencie:

 • Nazwa bieżąca
 • Nowa nazwa, lub ewentualna informacje o błędzie

Aplikacja nie zatrzymuje procesu w przypadku pojedynczych konfliktów nazw (chodzi w tym przypadku o sytuację, gdy dla pliku została przeznaczona nazwa, która już istnieje w aktualnej lokalizacji - nie dotyczy to sytuacji gdy pozostawiamy nazwę bez zmian). Proces jest zatrzymywany tylko w sytuacji krytycznej, np. w przypadku złego użycia funkcji przetwarzania.

Po przetworzeniu elementów z listy, na ekranie pojawi się okienko podsumowujące. Informacje o samym procesie, znaleźć będzie można również we wspomnianym wcześniej logu.

Wszystkie elementy przetworzone błędnie, lub nieprzetworzone pozostaną na liście, zostanie zmieniony tylko ich status.

UWAGA (aktualizacja)

Po kilku miesiącach testów, nie został zgłoszony żaden błąd krytyczny, ani błąd który w jakiś sposób blokowałby by przetwarzanie, dlatego też postanowiłem wypuścić wersję finalną aplikacji.

Jeśli masz jakiekolwiek uwagi/sugestie/pytania, lub też napotkasz na nie odnaleziony wcześniej błąd, odezwij się w komentarzu, bądź też za pomocą formularza kontaktowego.

Aplikację, wraz z instalatorem można pobrać z działu download. Znajdziecie tam wersję 32 i 64 bitową.

Multime wymaga .Net frameworka w wersji 4.0!

Za wszelkie uwagi/sugestie z góry mówię dzięki:)

Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2011, 08:59.

Komentarze

blog comments powered by Disqus