Artykuł

cze 19 2012
0

My Expenses na Windows Phone

Każdy z nas ma swoje wydatki i z pewnością w jakiś sposób planuje swój budżet. Można w tym celu wykorzystać arkusz kalkulacyjny, jednak ja osobiście zawsze preferowałem w tym celu różne aplikacje i usługi. Przetestowałem już wiele rozmaitych produktów tego typu i skończyło się na tym, że obecnie korzystam ze Springpada i jego list. Choć rozwiązanie to ma pewną ogromną zaletę bycia produktem opartym o Cloud Computing, to nie jest to jednak rozwiązanie, które satysfakcjonuje mnie do końca.

Na szczęście dla mnie jest pewne wyjście z tej sytuacji. Jako że jestem programistą, mogę sobie sam napisać dogodny dla mnie program i udostępnić go innym. Tak właśnie się stało w przypadku My Expenses, czyli tytułowej aplikacji na Windows Phone, realizującej wyznaczone przeze mnie cele.

Opis

Kiedy rozpocząłem pracę nad My Expenses, miałem już dość dobrze obmyśloną koncepcję całej aplikacji. Cel był jasny - uprościć do minimum tworzenie miesięcznych list wydatków. W takim aspekcie, każdy miesiąc ujęty w aplikacji jest na swój sposób wyjątkowy i cechuje się unikalnym identyfikatorem będącym parą wartości miesiąc-rok. Każdy z wydatków jest unikatowy w skali miesiąca.

W chwili obecnej w aplikacji znajdują się trzy główne moduły funkcyjne:

  • Miesiące - lista wydatków uporządkowanych w miesięczne okresy czasu. Jest to niewątpliwie kluczowy moduł My Expenses
  • Stałe - lista wydatków stałych/powtarzalnych. Mogą to być np. wydatki na czynsz, telefon, internet itp. które są stałe w dłuższym okresie czasie
  • Statystyki - moduł statystyk

O każdym z modułów napiszę kilka słów więcej za chwilę. Oprócz tego w aplikacji można znaleźć również sekcje ustawień oraz o programie.

Moduł Stałe

Pracę z aplikacją, warto rozpocząć od modułu Stałe. Każdy z nas ma pewne powtarzalne wydatki, np. czynsz, abonament za telefon, internet itp. Każdy tego typu wydatek, warto dodać do modułu Stałe, dzięki czemu później będzie go łatwo dodać w poszczególnych miesiącach.

Dla każdego wydatku należy zdefiniować nazwę i koszt, opcjonalnie możemy dodać również opis.

Moduł Miesiące

Moduł Miesiące, to miejsce w którym spędzać będziemy zdecydowanie najwięcej czasu. To właśnie w tym miejscu, dodajemy kolejne miesiące oraz definiujemy wydatki dla nich. Tak jak wspomniałem wcześniej, każdy miesiąc jest unikalny i nie możemy do listy dodać dwa razy tego samego miesiąca.

Jeśli chcemy szybko utworzyć miesiąc o podobnej strukturze wydatków do jednego z miesięcy na liście, warto skorzystać z opcji Duplikuj zawartej w menu kontekstowym.

Po dodaniu miesięcy, możemy rozpocząć dodawanie wydatków do nich przypisanych. Wydatki definiuje się w sposób identyczny jak w przypadku sekcji Wydatki Stałe, z tym że w tym przypadku możemy korzystać z pola autouzupełniania. Jeśli zatem w wydatkach stałych zdefiniowaliśmy pozycję Czynsz, to w momencie gdy na formatce dodawania wydatku dla miesiąca zaczniemy wpisywać tą nazwę, to będziemy mogli wybrać tą opcję i pozyskać dane tego wydatku (pełną nazwę, opis oraz koszt). Oczywiście dane te będzie można jeszcze zmodyfikować.

Na ekranie miesiąca możliwe jest dodawanie i usuwanie wskazanych wydatków. Aplikacja przelicza również sumę wszystkich wydatków oraz wartość tych, które pozostały do zapłaty (zapłacone wydatki odznaczamy polem wyboru).

Dla każdego miesiąca możliwe jest również podejrzenie rozkładu wydatków na wykresie kołowym. Wydatki są sumowanie oczywiście do 100%, dzięki czemu łatwiej ukazać kluczowe wydatki w danym miesiącu.

Moduł Statystyki

My Expenses zawiera również moduł statystyk. W chwili obecnej jest to tylko wykres miesięcznych wydatków w skali czasu, jednak w przyszłości zamierzam rozszerzyć tą sekcję o kolejne informacje.

Podsumowanie

Ponieważ jest to moja własna aplikacja, nie będę jej w żaden sposób oceniać, bo byłoby to delikatnie mówiąc nieobiektywne. Wiadomym jest, że została ona zaprojektowana według mojej własnej koncepcji, jednak w dalszej perspektywie czasu będę starał się brać pod uwagę głosy użytkowników.

Prędzej czy później, planuje wydać również kolejne wersje, w których powinny się pojawić m.in. opcje importu oraz eksportu, a także być może sekcja przychodów. Jestem otwarty również na Wasze propozycje, a tymczasem zapraszam chętnych do pobierania aplikacji z Windows Marketplace:)

My Expenses dostępny jest w językach polskim oraz angielskim.

Komentarze

blog comments powered by Disqus