Artykuł

freeimages.com freeimages.com
paź 28 2015
0

Obsługa lokalnych notyfikacji w Universal Apps

Notyfikacje są obecnie czymś powszechnym w każdym liczącym się mobilnym systemie. Dzięki nim, jesteśmy na bieżąco z mailami, powiadomieniami z Facebooka, czy choćby z wynikiem wyczekiwanego meczu. Windows Phone nie odstaje niczym w tym obszarze od swojej konkurencji, a nawet oferuje kilka dodatkowych, ciekawych opcji.

W dzisiejszym tekście przedstawię przykładowe użycie lokalnych notyfikacji typu toast - zarówno w wersji harmonogramowanej (scheduled) jak i normalnej. Notyfikacje innego typu wysyła się w zbliżony sposób - zmieniamy rodzaj używanych klas oraz XMLa.

Kilka słów teorii

Notyfikacje typu toast, możemy wysyłać od razu bądź też w zaplanowanym czasie. Jeśli skorzystamy z tej drugiej opcji, to notyfikacja zostanie dostarczona również w sytuacji gdy aplikacja będzie wyłączona.

Notyfikacje w systemie Windows Phone budowane są w oparciu o zestaw predefiniowanych szablonów XML, które możemy edytować na potrzeby konkretnego powiadomienia. Dostępne rodzaje szablonów zapisano w enumeracji ToastTemplateType.

W każdej notyfikacji, oprócz standardowych pól typu tytuł, tekst itp., możemy również dodać atrybut launch, który pozwala na określenie argumentów, które zostaną przekazane do aplikacji po kliknięciu w powiadomienie. String tego typu nie powinien być zbyt długi, by nie spowodować wyjątku. Z reguły jest to id jakiegoś elementu w bazie danych, na temat którego szczegóły aplikacja pobiera sobie sama.

Przykład praktyczny

Zwieńczeniem tekstu będzie przykład praktyczny. Wykorzystałem w tym celu zrąb standardowego projektu, do którego wprowadziłem kilka poprawek. Zacznijmy od pliku App.xaml.cs oraz fragmentu metody OnLaunched:

if (rootFrame.Content == null)
{
  // ...
  if (!rootFrame.Navigate(typeof(MainPage), e.Arguments))
  {
    throw new Exception("Failed to create initial page");
  }
}
else
{
  if(rootFrame.Content is MainPage)
  {
    ((MainPage)rootFrame.Content).ReceivedValue = e.Arguments;
  }
}

W pierwszym fragmencie kodu, widzimy próbę nawigacji do strony MainPage, w sytuacji gdy aplikacja nie była wcześniej uruchomiona. To na co warto zwrócić uwagę w tym miejscu to fakt, że do strony przekazywane są argumenty aplikacji. Druga część kodu zostaje wywołana w sytuacji gdy program jest aktywny, a my kliknęliśmy na notyfikację. W takiej sytuacji sprawdzamy czy obecnie znajdujemy się na stronie MainPage i jeśli tak, to przekazujemy do jednej z właściwości tej strony, wartość pola Arguments. To oczywiście spore uproszczenie, w praktyce większość aplikacji posiada sporą liczbę różnych stron i powinniśmy te sytuację obsłużyć w jakiś bardziej zmyślny sposób, który będzie pasował do naszego kontekstu.

Pozostały kod aplikacji koncentruje się wokół strony MainPage. Zacznijmy od frontendu:

<Page
  x:Class="LocalNotifications.MainPage"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  xmlns:local="using:LocalNotifications"
  xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
  xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
  mc:Ignorable="d"
  Background="{ThemeResource ApplicationPageBackgroundThemeBrush}">

  <Grid x:Name="LayoutRoot">
    <Grid.Resources>
      <Style TargetType="Button">
        <Setter Property="HorizontalAlignment" Value="Stretch" />
      </Style>
    </Grid.Resources>
        
    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition Height="Auto"/>
      <RowDefinition Height="*"/>
    </Grid.RowDefinitions>

    <StackPanel Margin="19,0,0,0">
      <TextBlock Text="NOTIFICATIONS APP" Style="{ThemeResource TitleTextBlockStyle}" Margin="0,12,0,0"/>
      <TextBlock Text="test page" Margin="0,-6.5,0,26.5" Style="{ThemeResource HeaderTextBlockStyle}" 
            CharacterSpacing="{ThemeResource PivotHeaderItemCharacterSpacing}"/>
    </StackPanel>

    <StackPanel Grid.Row="1" x:Name="ContentRoot" Margin="19,9.5,19,0">
      <Button x:Name="ButtonToast" Click="ButtonToast_Click" Content="instant toast" />
      <Button x:Name="ButtonScheduledToast" Click="ButtonScheduledToast_Click" 
          Content="scheduled toast (10s)" />
      <TextBlock Style="{StaticResource BaseTextBlockStyle}">
        <Run Text="received value:" />
        <Run Text="{Binding ReceivedValue}" />
      </TextBlock>
    </StackPanel>
  </Grid>
</Page>

W tym przypadku nic nadzwyczajnego. Dwa proste przyciski, a każdy z nich wysyła inną notyfikację. Ostatnim elementem formatki jest TextBlock, który wyświetla argumenty przekazane do aplikacji - jeśli oczywiście takowe występują.

Najważniejsze elementy znajdują się w części Code-Behind. Poniżej skrócony kod:

// usingi
namespace LocalNotifications
{
  [ImplementPropertyChanged]
  public sealed partial class MainPage : Page
  {
    private NavigationHelper navigationHelper;

    public MainPage()
    {
      // ...
      this.DataContext = this;
    }

    public string ReceivedValue
    {
      get;
      set;
    }

    // ...

    #region NavigationHelper registration
    protected override void OnNavigatedTo(NavigationEventArgs e)
    {
      this.navigationHelper.OnNavigatedTo(e);
      if(e.Parameter != null)
      {
        this.ReceivedValue = e.Parameter.ToString();
      }
    }

    // ...
    #endregion

    private void ButtonToast_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      ToastTemplateType toastTemplate = ToastTemplateType.ToastText02;
      XmlDocument toastXml = ToastNotificationManager.GetTemplateContent(toastTemplate);
      var toastElement = ((XmlElement)toastXml.SelectSingleNode("/toast"));
      var toastTextElements = toastXml.GetElementsByTagName("text");
      toastElement.SetAttribute("launch", "regulararg");
      toastTextElements[0].AppendChild(toastXml.CreateTextNode("Regular Toast!"));

      try
      {
        ToastNotification toast = new ToastNotification(toastXml);
        var toastNotifier = ToastNotificationManager.CreateToastNotifier();
        toastNotifier.Show(toast);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        // Handle exception
      }
    }

    private void ButtonScheduledToast_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      ToastTemplateType toastTemplate = ToastTemplateType.ToastText02;
      XmlDocument toastXml = ToastNotificationManager.GetTemplateContent(toastTemplate);
      var toastElement = ((XmlElement)toastXml.SelectSingleNode("/toast"));
      var toastTextElements = toastXml.GetElementsByTagName("text");
      toastElement.SetAttribute("launch", "scheduledarg");
      toastTextElements[0].AppendChild(toastXml.CreateTextNode("Scheduled Toast!"));

      try
      {
        ScheduledToastNotification scheduledToast = new 
          ScheduledToastNotification(toastXml, DateTimeOffset.Now.AddSeconds(10));
        var toastNotifier = ToastNotificationManager.CreateToastNotifier();
        toastNotifier.AddToSchedule(scheduledToast);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        // Handle exception
      }
    }
  }
}

Aby nie bawić się w implementację interfejsu INotifyPropertyChanged, postanowiłem wykorzystać sprawdzoną bibliotekę Fody (4). W kolejnym kroku ustawiamy kontekst danych (12) oraz definiujemy właściwość ReceivedValue (15-19), do której odnosiliśmy się już wcześniej zarówno z poziomu frontendu jak i pliku App.xaml.cs. W przypadku czystego uruchomienia aplikacji, powinniśmy sprawdzić, czy argumenty zostały przekazane do strony (24-31) i w razie czego podstawić je do wspomnianej wyżej właściwości.

Całą brudną robotę odwalają dwie metody na końcu listingu, które wysyłają notyfikacje. Jest to na tyle prosty i czytelny kod, że odpuszczę sobie jego szerszy opis.

Aby przykład zadziałał (a będzie działać poprawnie nawet na emulatorze), musimy pamiętać o ustawieniu flagi Toast capable w manifeście aplikacji.

Jak widać na załączonym przykładzie, cały mechanizm wysyłania lokalnych notyfikacji nie należy do skomplikowanych. Proces wysyłania pushy jest równie przyjazny, co postaram się udowodnić w jednym z kolejnych wpisów;-)

Cały kod projektu użytego w przykładzie, znajdziecie w dziale download.

Komentarze

blog comments powered by Disqus