Artykuł

gru 05 2008
0

Przegląd technologii internetowych

Kiedy na początku lat 90siątych powstały strony WWW wielu ludzi było pod olbrzymim wrażeniem tej nowej, znakomitej technologii, choć początkowo były to tylko proste strony opierające się na kilku podstawowych znacznikach oraz blokach tekstu. Nie było możliwości wstawienia multimediów, języków skryptowych itp. Nikt nie miał wątpliwości że Internet i HTML (szczegóły poniżej) stanowią przyszłość informatycznego świata. Technologia szybko zaczęła się rozrastać. Zaczęto dodawać kolejne znaczniki umożliwiające załączanie multimediów, dodawania nowych elementów na stronie itd. Z biegiem czasu zaczęto zdawać sobie sprawę, że nie da się wszystkiego zrobić za pomocą statycznych elementów. Szczególnie problemowe okazały się kwestie dotyczące designu i dynamiki witryny. Dlatego do stron napisanych w HTML zaczęto dołączać inne technologie, technologie, które zmieniły oblicze Internetu.

HTML

Omawiając technologie internetowe należy zacząć od korzeni, a korzeniem Internetu jest niewątpliwie HTML (Hipertekstowy język znaczników). Ideą tego języka jest stworzenie ogólnego szkieletu witryny. W wypadku prostych, statycznych stron umieszcza się tu również zawartość. HTML zbudowany jest na tzw. znacznikach (z ang. tag) stosowanych do tworzenia witryn WWW. Składnia języka nie jest zbyt skomplikowana, a strony można bez problemu pisać w dowolnym edytorze tekstu. Nawet w systemowym Notatniku:). Znaczniki umieszcza się w ostrych nawiasach.

CSS

CSS (kaskadowy arkusz stylów) jest językiem odpowiedzialnym za sposób wyświetlania witryn WWW. W początkach HTMLa, wszelkie operacje związane z designem strony zapisywane były w znacznikach HTML. Doprowadzało to do totalnego chaosu w kodzie witryny oraz wielokrotnego powtarzania tego samego kodu źródłowego na rożnych pod stronach. Dzięki CSS możemy definiować reguły dla każdego elementu naszej witryny w jednym pliku za pomocą specjalnych wyrażeń. Zapewnia to niebywałą elastyczność. Wymaga to jednak pewnej uwagi od webmastera, ponieważ nie wszystkie przeglądarki nie są w pełni zgodne ze standardami. Jeśli chcesz sprawdzić jak Twoja przeglądarka radzi sobie ze standardami sięgnij do testów Acid (Acid1, Acid2, Acid3).

XML

Sposób opisu znacznikami, umożliwiający wygodniejsze, szybsze i mniej sformalizowane przygotowywanie wszelkich dokumentów tekstowo-graficznych, które można bez większych problemów przenosić i przystosowywać do różnych form przekazu elektronicznego. XML można określić jako nowe, swobodne podejście do HTML. Język ten również opiera się na znacznikach. Z taką różnicą, że w wypadku XMLa jest ich nieskończenie wiele, ponieważ tworzą je sami użytkownicy. Oczywiście przy budowie XMLa obowiązują zasady podobne jak w HTML czyli np. odpowiednie zagnieżdżenie znaczników, obowiązek zamykania znaczników (w XML jest to bardzo ważne!). Ponieważ niezliczona ilość znaczników mogłaby doprowadzić do kompletnego chaosu, autorzy XMLa wymyśli coś co nazywamy schema. Jest to specjalny dokument, który definiuje jakich znaczników możemy używać we wskazanym pliku XML. XML posiada również swój własny arkusz styli. Są to dokumenty XSLT.

XHTML

XHTML (rozszerzalny hipertekstowy język znaczników) jest następcą zwykłego HTMLa. Jest to nowoczesny, standaryzowany język, oparty w dużej mierze na XMLu. Zgodnie z założeniami konsorcjum W3C, XHTML musi być wspierany innymi technologami. Np. CSS. Strony napisane w XHTML są zgodne z oficjalną specyfikacją XML (to znaczy, że dokumenty w XHTML są poprawnymi dokumentami XML) i dzięki temu można je łatwo generować z innych dokumentów XML przy pomocy np. XSLT, a także automatycznie przekształcać w inne formy XML-a.

JavaScript

JavaScript jest prostym językiem skryptowym, stworzonym specjalnie na potrzeby stron www. Składniowo przypomina Javę i C++. Głównym celem tego języka jest nadanie dynamiki stronie, tworzenie animacji, weryfikacja formularzy itp. Przy tworzenie skryptów w tym języku należy zwrócić uwagę na dwa ważne aspekty:
1) Różne przeglądarki, różnie interpretują JavaScript. Dlatego należy wykonywać wiele testów, w różnych środowiskach.
2) Niektórzy użytkownicy wyłączają JavaScript. Dlatego zawsze trzeba być przygotowanym na sytuacje co by było gdyby? i nie polegać wyłącznie na tym języku. JavaScript jest częścią składowa wielu innych technologii.

DHTML

DHTML (zwany Dynamicznym HTML'em) jest połączeniem kilku kluczowych technologii webowych ((X)HTML, DOM, CSS, SVG, Java Script i inne) pozwalających tworzyć dynamiczne witryny WWW. Ważnym elementem jest tu język skryptowy (np. JavaScript), który nadaje dynamiki naszej witrynie oraz architektura DOM umożliwiająca odwoływanie się do poszczególnych elementów strony po jej załadowaniu.

Ajax

Ajax (Asynchroniczny JavaScript i XML)) nie jest technologią, lecz raczej nowym podejściem do tworzenia zaawansowanych witryn WWW z wykorzystaniem dostępnych w Internecie technologii. Głównym założeniem Ajaxa jest dynamiczna aktualizacja treści na witrynie bez jej przeładowania. W tym celu wykorzystujemy obiekt typu XMLHttpRequest. Aby efekt użycia Ajaxa był jeszcze bardziej szokujący, często dodaje się różnorakie animacje (np. w JavaScripcie).

Java

Java jest wielo-platformowym, wielosystemowym, obiektowym językiem programowania oferującym użytkownikom naprawdę ogromne możliwości. W Internecie szeroko stosowana jest do tworzenia appletów (specjalnych, kompilowanych mini aplikacji uruchamianych na serwerze), które są wykorzystywane np. jako popularne chaty.

Java występuje również w wersji EE. Jest to specjalna wersja pozwalająca na tworzenie zaawansowanych, biznesowych aplikacji Internetowych, a nawet pobieżny opis szczegółowo wykracza poza ramy tego artykułu. Warto jednak wspomnieć o składnikach tej platformy, a są to:
- Serwlety - specjalne klasy Javy przeznaczone do zastosowań Internetowych.
- Java Server Pages - dokumenty przypominające strony HTML, wzbogacone o specjalne znaczniki i funkcji.
- Komponenty Java Beans - specjalne klasy Javy.

ASP.Net

Duży konkurent dla platformy Java EE opisywanej w poprzednim akapicie. ASP.Net jest następca technologii ASP. Głównym założeniem tej platformy jest rozdzielenie logiki biznesowej od warstwy prezentacji. Elementy warstwy prezentacji pisane są w języku ASP, który charakterem jest podobny do stron JSP w Javie. Logika biznesowa aplikacji tworzona jest natomiast za pomocą dowolnego języka obiektowego obsługiwanego przez platformę .Net. W większości przypadków jest to jednak C# albo Visual Basic.

PHP

PHP jest językiem skryptowym działającym po stronie serwera. Obecnie jest to jedna z popularniejszych technologii, której głównymi odbiorcami są użytkownicy niekomercyjni. Aczkolwiek wiele dużych witryn komercyjnych (np. polska platforma aukcyjna Allegro), też wykorzystuje z powodzeniem ten język. PHP Pozwala na tworzenie dynamicznych witryn WWW, których treść generowana jest na serwerze w zależności od żądania wykonanego przez użytkownika. Ważną cechą PHP jest możliwość korzystania z różnych źródeł danych (bazy danych, pliki tekstowe binarne, XML itp.).

MySQL

MySQL jest jednym z popularniejszych, darmowych systemów bazodanowych wykorzystywanych przy tworzeniu witryn WWW. Najczęściej jest używany w połączeniu z opisanym wyżej językiem PHP. Innym darmowym, godnym uwagi system bazodanowym jest PostgreSQL. Bardzo dobre komercyjne systemy to: Oracle i MS SQL

Flash

Flash początkowo miał zastąpić stare animowane gify dzięki wysokiej kompresji, dużej jakości i dynamice. Format, który początkowo miał posłużyć tylko do tworzenia prostych animacji wkrótce za sprawą ActionScript (język skryptowy dla technologii Flash) stał się podstawą do tworzenia rozbudowanych multimedialnych witryn, zaawansowanych animacji, czy gier na stronach WWW. Jest to niewątpliwie jedna z ciekawszych technologii. Posiada jednak kilka wad:
- Użytkownik musi instalować dodatkowe wtyczki umożliwiające oglądanie elementów Flash.
- Witryny oparte o Flash ciężko rozbudowywać (aczkolwiek można podłączyć różne źródła danych).
- Animacje Flash są dość objętościowe.

Podsumowanie

Celem artykułu nie było ukazanie sposobu programowania, ale krótka charakterystyka i specyfikacja zastosowań poszczególnych technologii. Wymienione standardy/języki nie są oczywiście wszystkimi, które możemy obecnie znaleźć w dzisiejszym Internecie, aczkolwiek są niewątpliwie technologami kluczowymi. Sytuacja zmienia się jednak z dnia na dzień. Wychodzą kolejne wersje istniejących technologii, powstają też nowe - często dużo lepsze i innowacyjne. Praca webmastera, to ciężki kawałek chleba i trzeba być na bieżąco z wszelkimi nowinkami.

Data ostatniej modyfikacji: 05.06.2011, 17:21.

Komentarze

blog comments powered by Disqus