Artykuł

freeimages.com freeimages.com
paź 03 2015
0

Zapisywanie danych użytkownika w Universal Apps

W chwili obecnej tworząc aplikacje mobilne, bardzo często korzystamy z Internetu, o czym wspominałem po części w ostatnim wpisie. Siłą rzeczy w chmurze często trzymamy też konfigurację aplikacji/usługi, aczkolwiek nie musi to być regułą. Aplikacje uniwersalne obsługują bowiem tzw kontenery danych (ApplicationDataContainer), które pozwalają na zapisywanie ustawień dla konkretnej instalacji, a także globalnie dla naszego konta Windows Live. W dzisiejszym wpisie, zaprezentuję prosty sposób na wykorzystanie tych mechanizmów w praktyce.

Local vs Roaming

Aplikacje uniwersalne umożliwiają przechowywanie danych za pomocą dwóch kontenerów:

Ustawienia zapisywane w kontenerach, przechowywane są w postaci słownikowej. Korzystając z tych rozwiązań, musimy spełnić poniższe kryteria:

 • Długość klucza musi się mieścić w 255 znakach
 • Pojedyncze ustawienie musi się mieścić w 8KB dla typów prostych, lub w 64KB dla obiektów złożonych

W przypadku kontenera Local, ustawienia zapisywane są dla określonego urządzenia. Nie oznacza to jednak, że zapisywane są one tylko lokalnie - są one synchronizowane z kontem Microsoftu. W sytuacji jeśli odinstalujemy aplikację, a następnie zainstalujemy ją ponownie (np. po formacie telefonu), to zostaną one automatycznie zsynchronizowane z chmury MS. W przypadku ustawień lokalnych, nie mamy zasadniczego ograniczenia w ilości zapisywanych wartości.

Ustawienia typu Roaming, są wspólne pomiędzy wszystkimi urządzeniami użytkownika. W pewnym sensie można wykorzystać je do prostej synchronizacji danych. Np. jeśli tworzymy odtwarzacz multimedialny, możemy zapisać postęp odtwarzanej piosenki, do której będziemy mogli później wrócić dokładnie w tym samym momencie na innym sprzęcie;-)

Interfejs oraz klasa abstrakcyjna

Na potrzeby obsługi obu kontenerów, stworzyłem prosty interfejs oraz klasę, która abstrakcyjną, która go implementuje. Zaczniemy od tego pierwszego:

public interface ISettingsManager
{
  T Load<T>(string key);
  T Load<T>(string key, T defaultValue);
  object Load(string key);
  void Save(string key, object value);
  void RemoveSetting(string key);
  void ClearAllSettings();
}

Poszczególne metody pozwalają na (kolejność według kodu):

 • Wczytywanie generycznego obiektu o określonym kluczu
 • j/w + obsługa wartości domyślnej wskazanej przy wywołaniu
 • Wczytywanie obiektu o określonym kluczu
 • Zapisywanie wybranego obiektu
 • Usuwanie ustawienia o określonym kluczu
 • Usuwanie wszystkich ustawień

Powyższy interfejs implementowany jest przez klasę abstrakcyjną, które później z kolei rozszerzana jest przez konkretne implementacje:

public abstract class SettingsManager : ISettingsManager
{
  protected ApplicationDataContainer storageContainer = null;

  public SettingsManager(ApplicationDataContainer storageContainer)
  {
    this.storageContainer = storageContainer;
  }

  public T Load<T>(string key)
  {
    object ret = Load(key);
    if (ret == null)
    {
      return default(T);
    }
    return (T)ret;
  }

  public T Load<T>(string key, T defaultValue)
  {
    object ret = Load(key);
    if (ret == null)
    {
      return defaultValue;
    }
    return (T)ret;
  }

  public object Load(string key)
  {
    object output = null;
    storageContainer.Values.TryGetValue(key, out output);
    return output;
  }

  public void Save(string key, object value)
  {
    if (storageContainer.Values.ContainsKey(key))
    {
      storageContainer.Values[key] = value;
    }
    else
    {
      storageContainer.Values.Add(key, value);
    }
  }

  public void RemoveSetting(string key)
  {
    if (storageContainer.Values[key] != null)
    {
      storageContainer.Values.Remove(key);
    }
  }

  public virtual void ClearAllSettings()
  {
    storageContainer.Values.Clear();
  }
}

Rozróżnienie z perspektywy obsługi typów Local/Roaming, znajdzie swoje miejsce w klasach konkretnych.

Konkretne implementacje

Zwieńczeniem kodu managera, są dwie konkretne implementacje dla obsługi ustawień lokalnych oraz globalnych. Poniżej kod:

public class LocalSettingsManager : SettingsManager
{
	public LocalSettingsManager()
		: base(ApplicationData.Current.LocalSettings)
	{
	}
}

public class RoamingSettingsManager : SettingsManager
{
	public RoamingSettingsManager()
		: base(ApplicationData.Current.RoamingSettings)
	{
	}
}

Jedyną różnicą między obiema klasami, jest inny folder przekazany w konstruktorze.

Użycie

Użycie jest bardzo proste. Wystarczy utworzyć odpowiednią instancję obiektu, a później wywołać jedną z sześciu metod;-) Poniżej przykładowe wywołania:

ISettingsManager manager = new LocalSettingsManager();
manager.Save("UserAgreement", true);
bool userAgreement1 = manager.Load<bool>("UserAgreement");
bool userAgreement2 = manager.Load<bool>("UserAgreement", false);
bool userAgreement3 = Convert.ToBoolean(manager.Load("UserAgreement"));

W przypadku klasy RoamingSettingsManager, sytuacja wygląda identycznie.

Komentarze

blog comments powered by Disqus