Kod źródłowy

Funkcja kwadratowa

Język programowania: Java

Aplikacja tekstowa obliczająca deltę oraz pierwiastki funkcji kwadratowej.

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class Fkwadratowa 
{
  public static void main(String[] args) throws NumberFormatException, 
	  IOException 
  {
	  BufferedReader reader = new BufferedReader(new 
  	  InputStreamReader(System.in));
	  int a,b,c,delta;
	  double pdelta,x0,x1,x2;
  	System.out.print("Funkcja kwadratowa ma postać Ax^2+Bx+C\nWprowadź wartość dla A: ");
	  a=Integer.parseInt(reader.readLine());
	  System.out.print("Wprowadź wartość dla B: ");
	  b=Integer.parseInt(reader.readLine());
	  System.out.print("Wprowadź wartość dla C: ");
	  c=Integer.parseInt(reader.readLine());
	  delta=(b*b-4*a*c);
	  pdelta = Math.sqrt(delta);
	  if(delta>0)
	  {
  	  x1=(-b-pdelta)/(2*a);
  	  x2=(-b+pdelta)/(2*a);
  	  System.out.println("Delta wynosi: "+delta+"\nX1 wynosi: "+x1+"\nX2 wynosi: "+x2);
    }
    else if(delta==0)
    {
  	  x0=-b/(2*a);
  	  System.out.println("Delta wynosi:"+delta+"\nX0 wynosi: "+x0);
  	}
    else 
    {
  	  System.out.println("Delta jest ujemna i wynosi: "+delta+". Funkcja nie posiada miejsc zerowych");
	  }
	}
}