Kod źródłowy

Gwiazda

Język programowania: Java

Applet rysujący gwiazdę Dawida.

import java.applet.Applet;
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Button;
import java.awt.Color;
import java.awt.Event;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.Label;
import java.awt.Panel;
import java.awt.TextField;

public class Gwiazda extends Applet 
{
	int bok;
	Label Bok = new Label("Bok: ");
	TextField Bokt = new TextField(5);
	Button wykonaj = new Button("Wykonaj");
	
	public void init(){
		setBackground(new Color(100,200,100));
	  Panel panel = new Panel();
		panel.setLayout(new GridLayout(3, 1));
		panel.add(Bok);
		panel.add(Bokt);
	  panel.add(wykonaj);
		setLayout(new BorderLayout());
		add(BorderLayout.NORTH, panel);
	}
	public boolean action(Event evt, Object arg) 
	{
	  if (evt.target == wykonaj) 
		{
	  	bok=Integer.parseInt(Bokt.getText().substring(0,Bokt.getText().length()));
	  	Graphics g = getGraphics();
	  	int temp = 300+(bok/3);
	  	g.drawLine(100,300,100+bok,300);
	  	g.drawLine(100,300,100+(bok/2),300+(bok/2));
	  	g.drawLine(100+bok,300,(100+bok)-(bok/2),300+(bok/2));
	  	g.drawLine(100,temp,100+bok,temp);
	  	g.drawLine(100,temp,100+(bok/2),temp-(bok/2));
	  	g.drawLine(100+bok,temp,(100+bok)-(bok/2),temp-(bok/2));
		}
	  return true;
	}
}