Kod źródłowy

Liczby automorficzne

Język programowania: Java

Program wypisujący liczby automorficzne dla danego n.

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
public class LiczbyAutomorficzne 
{
	public static void main(String[] args) throws NumberFormatException, IOException 
	{
		BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    System.out.print("Podaj liczbę n: ");
    int n = Integer.parseInt(reader.readLine()); 
    int i; // zmienna operacyjna
    for(i=1; i<n; i++){ 
      if(("" + (i * i)).endsWith("" + i))
			{
				System.out.println("Liczba: " +i+" to liczba automorficzna: "+(i*i));
      }
		}
	} 
}