Kod źródłowy

MinMax

Język programowania: Java

Program wyświetla minimalną i maksymalną wartość liczbową z wprowadzonych liczb.

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class MinMax 
{
	public static void main(String[] args) throws IOException 
	{
		BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
		int min = Integer.MAX_VALUE;
		int max = Integer.MIN_VALUE;
		int liczba;
		for (int licznik = 0; licznik < 15; licznik++) 
		{
			System.out.print("Liczba " + licznik + ": ");
			liczba = Integer.parseInt(reader.readLine());
			if (liczba < min)
			{
				min = liczba;
			}
			if (liczba > max)
			{
				max = liczba;
			}	
		}
		System.out.println("Różnica: " + (max - min));
	}
}