Kod źródłowy

Pole koła

Język programowania: Java

Program obliczający pole koła dla danego r.

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class PoleKola 
{
	public static void main(String[] args) throws NumberFormatException, IOException 
	{
		BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
		int r;
		double pole;
		double obwod;
		System.out.print("Wprowadź wartość r: ");
		r = Integer.parseInt(reader.readLine());
		pole=(r*r*3.14);
		obwod=(2*r*3.14);
		System.out.println("Pole koła wynosi: "+pole+"Obwód koła wynosi: "+obwod);
	}
}