Kod źródłowy

Silnia

Język programowania: Java

Prosty tekstowy program obliczający silnię z danej liczby n.

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class Silnia 
{
	public static void main(String[] args) throws NumberFormatException,IOException 
	{
		BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
		int n;
		int silnia = 1;
		System.out.println("Wprowadź liczbę z której ma być obliczona silnia: ");
		n = Integer.parseInt(reader.readLine());
		while (n > 1) 
		{
			silnia = silnia * n;
			n -= 1;
		}
		System.out.println("Silnia z podanej liczby to: " + silnia);
	}
}