Kod źródłowy

Średnia harmoniczna

Język programowania: Java

Program obliczający średnią harmoniczną dla podanych liczb.

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class SredniaHarmoniczna 
{
	public static void main(String[] args) throws NumberFormatException, IOException 
	{
		BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
		System.out.print("Wprowadź liczbę n: ");
		int n = Integer.parseInt(reader.readLine());
		double mianownik=0.0;
    for(int i=0;i<n;i++)
		{
    	System.out.print("Wprowadź liczbę: ");
    	double liczba = Double.parseDouble(reader.readLine());
    	mianownik = mianownik+(1/liczba);
    }
    System.out.println("Średnia harmoniczna z podanych liczb to: "+n/mianownik);
	}
}