Kod źródłowy

Średnia nieparzystych i parzystych

Język programowania: Java

Program oblicza średnią osobno dla liczb parzystych i osobno dla liczb nieparzystych.

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class SredniaNieparzystych 
{
	public static void main(String[] args) throws IOException 
	{
		BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
		int suma = 0;
		int np = 0;
		int sumap = 0;
		int p = 0;
		int liczba;
		for(int licznik = 0; licznik < 10; licznik++) 
		{
			System.out.print("Liczba " + licznik + ": ");
			liczba = Integer.parseInt(reader.readLine());
			if (liczba % 2 == 1) 
			{
				suma += liczba;
				np++;
			} 
			else 
			{
				sumap += liczba;
				p++;
			}
		}
		if(np != 0)
		{
			System.out.println("Średnia nieparzystych: " + ((double) suma / np));
		}	
		else
		{
			System.out.println("Brak liczb nieparzystych");
		}
		if(p != 0)
		{
			System.out.println("Średnia parzystych: " + ((double) sumap / p));
		}	
		else
		{
			System.out.println("Brak liczb parzystych");
		}
	}
}