Kod źródłowy

Szablon strony w HTML5

Język programowania: XML/HTML

Jest to przykładowy kod, który ukazuje zastosowanie nowych tagów oraz zmian wprowadzonych w HTML5. Szerzej o tym we wpisie HTML5 - wprowadzenie do nowej technologii.

<!DOCTYPE html>
	<head>
		<meta charset="utf-8" />
		<!--[if lt IE 9]>
		<script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
		<![endif]-->		
		<link rel="stylesheet" href="style.css" />
		<style>
			article, aside, footer, header, nav, section{
				display: block;
			}
		</style>
		<title>HTML5 Test!</title>
	</head>
	<body>
		<header>
			<h1>Nagłówek</h1>
		</header>
		<article>
			<header>
				<h1>Tytuł artykułu</h1>
			</header>
			<section id="article-content">
				<p>Tutaj właściwa treść artykułu...</p>
			</section>
			<footer>
				<p>Stopka artykułu</p>
			</footer>
		</article>
		<footer>
			<p>Stopka strony</p>
		</footer>
	</body>
</html>