Kod źródłowy

TestFilesGenerator

Język programowania: Java

Kod aplikacji użytej w artykule Porównywanie plików w Advanced Compare - tutorial.

import java.io.*;
/**
 * TestFilesGenerator
 * Generates 10 files with random content
 * One of the values is manipulated by this application
 * @author Yuras
 */
public class TestFilesGenerator
{
  /**
   * File writer
   */
  private static FileOutputStream oFileOutputStream;

  /**
   * Main method
   * @param args
   */
  public static void main(String args[])
  {
    try
    {
      for(int i=1;i<10;i++)
      {
        oFileOutputStream = new FileOutputStream("plik"+i+ ".dat");
        for(int j=0;j<50;j++)
        {
          oFileOutputStream.write((int)(Math.random()*10));
        }
        oFileOutputStream.write(i);
        for(int j=0;j<49;j++)
        {
          oFileOutputStream.write((int)(Math.random()*10));
        }
        oFileOutputStream.close();
      }
    }
    catch (IOException ex)
    {
      System.err.println("Aplikacja wygenerowała następujący błąd: " +ex);
    }
  }
}