Kod źródłowy

Zgadnij liczbę

Język programowania: Java

Prosta gra w Javie polegająca na szukaniu losowej liczby z przedziału.

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.Random;

public class ZgadnijLiczbe 
{
	/**
	 * @param args
	 * @throws IOException 
	 * @throws NumberFormatException 
	 */
	public static void main(String[] args) throws NumberFormatException, IOException 
	{
		// TODO Auto-generated method stub
		BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
		boolean wynik = false;
		int ktory_raz=1;
    Random rand = new Random();
    int liczba = rand.nextInt(100);
    while (wynik==false)
		{
    	System.out.print("Wprowadź liczbę z zakresu 0-100: ");
    	int zgadnij = Integer.parseInt(reader.readLine());
    	if(zgadnij==liczba)
			{
    		System.out.println("Znalazłeś szukaną liczbę!!!");
    		wynik=true;
    	}
    	else if (zgadnij>liczba)
			{
    		System.out.println("Podałeś większą liczbę.");
    		wynik=false;
    		ktory_raz++;
    	}
    	else if (zgadnij<liczba)
			{
    		System.out.println("Podałeś mniejszą liczbę.");
    		wynik=false;
    		ktory_raz++;
    	}
    }
    System.out.println("Zgadłeś za "+ktory_raz+" razem.");
	}
}